Over ons

Over ons

Stichting Missie 050 heeft als doel om een netwerk van Groningers, organisaties en kerken in te zetten voor de bloei van Groningen. De stichting wil burennetwerken in wijken versterken, sociaal onrecht zoals armoede, eenzaamheid en schuldenproblematiek tegengaan en werken aan een inclusieve stad. 

Missie 050 wil alle inwoners van de gemeente Groningen dienen, ongeacht hun levensbeschouwing, afkomst, nationaliteit, leeftijd, sekse of geaardheid. 

Ons ontstaan

Missie 050 is ontstaan vanuit de kerken verbonden met het Evangelisch Contact Groningen (ECG), de Raad van Kerken Groningen (RVK) en het Diaconaal Platform Groningen (DPG). Het ECG heeft aan Evert Sulman van stichting Quartermasters de opdracht verleend om een christelijk-sociaal netwerk van kerken en andere bondgenoten op te zetten ten bate van de inwoners van de gemeente Groningen. In 2021 is de stichting Missie 050 opgericht door vertegenwoordigers van bovenstaande kerkkoepels.

Onze missie

De statutaire doelstelling luidt: “De stichting heeft als doel om een netwerk van Groningers, organisaties en kerken/parochies/diaconieën in te zetten voor de bloei van Groningen. De stichting wil burennetwerken in wijken versterken, sociaal onrecht zoals armoede, eenzaamheid en schuldenproblematiek tegengaan en werken aan een inclusieve stad. De stichting wordt geïnspireerd door het Evangelie en/of handelt vanuit naastenliefde en respect voor de ander. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.”