Week van gebed, #8

Op zondag is het thema ‘Zet ons op nieuwe wegen en leer ons die gaan’ en zijn herder bij de Arabische gemeenschap van de Stadskerk Noël Abdel Nour en koster van de Christelijk Gereformeerde Kerk Grietineke Bolt te gast.

Week van gebed, #7

Op zaterdag is het thema ‘Kom, laten wij aanbidden verzameld rond de ene Heer’ en zijn majoor Corinne de Vreeze van het Groningse korps van het Leger des Heils en bestuurslid van Missie 050 en lid van de oud-katholieke kerk Ineke van Buren te gast.

Week van gebed, #6

Op vrijdag is het thema ‘Leid ons, Heer naar uw goddelijk kind’ en zijn Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Stieneke van der Graaf en emeritus-dominee van de Zevende Dag Adventisten Jan Kerssen te gast.

Week van gebed, #5

Op donderdag is het thema ‘Laat ons niets ontbreken ook als wij klein zijn en lijden’ en zijn Penduka oprichter en ontwikkelingswerker Christien Roos en dominee voor topsporters bij Next Move Fabienne Rietdijk te gast.

Week van gebed, #4

Vandaag is het thema ‘Richt ons op en trek ons naar uw volmaakte licht’ en zijn aanbiddingsleider en communityleider bij de Stadskerk Maria Prins (Vrije Baptistengemeente) en contactpersoon bewegingen bij bisdom Groningen-Leeuwarden Leo Omlo (Rooms-katholieke kerk) te gast.

Maria Prins nam het boek ‘Bidden maakt licht’ mee. In een korte overdenking op video vertelt ze hierover.

Week van gebed, #3

ons bevrijden’ en zijn pionier bij Overstag en pastoraal medewerker bij de Martinikerk Arie-Pieter Schep en voorganger Louisa Niezen van de Redeemed Christian Church of God te gast.

Week van gebed, #2

Op maandag is het thema ‘Breek onze muren af en breng ons als volken bijeen’ en zijn oudste van Destiny Church Pieter van Rest en IFES-medewerker en theologiestudent Alexandra Matz te gast.

Week van gebed, #1

Op zondag is het thema ‘Richt ons op en trek ons naar uw volmaakte licht’ en zijn pkn-predikante en IFES-medewerker Tirtsa Liefting en voorganger van The New Dimension Church D’Edsiren Jans

Week of prayer, #1

Van Leer (Anglican Chaplain) and Koen Prinzen (Evangelical Pastor) talk about what they appreciate about each other’s prayer traditions. They discover that, even though their backgrounds are different, their hearts are the same and the two traditions beautifully complement each other.

Download a Bible study from O.C.S.G. for free.