Partners

Met partners delen we eenzelfde doelstelling. We onderscheiden de volgende partners:

  • Kerken 
  • Missionaire partners 
  • Stedelijke partners 
  • Individuele stadjers, studenten en andere inwoners 

Hoewel Missie 050 al een paar jaar actief is en verschillende projecten heeft gestart en ondersteund, staat het voor ons nog in de kinderschoenen. Momenteel richten we ons erop om kerken in de volle breedte en christelijke organisaties uit te nodigen om partner te worden van Missie 050.

Wij richten ons er nadrukkelijk op vanuit de verbinding met elkaar tot zegen te zijn van de stad. De vraag is dus niet wat u voor ons kunt doen, maar wat wij voor u kunnen doen.

Als u gelooft in het belang en de kracht van een verenigde kerk, en een sterke verbinding tussen de kerk, christelijke organisaties en stedelijke partners, dan nodigen we u van harte uit om via Missie 050 die verbinding aan te gaan. 

Als partnerkerk of partnerorganisatie van Missie 050 nodigen we u uit aan tafel om te overleggen en initiatief te nemen in het ontplooien van nieuwe projecten en het participeren in bestaande projecten.