Week van gebed, #7

Op zaterdag is het thema ‘Kom, laten wij aanbidden verzameld rond de ene Heer’ en zijn majoor Corinne de Vreeze van het Groningse korps van het Leger des Heils en bestuurslid van Missie 050 en lid van de oud-katholieke kerk Ineke van Buren te gast.