Week van gebed, #6

Op vrijdag is het thema ‘Leid ons, Heer naar uw goddelijk kind’ en zijn Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Stieneke van der Graaf en emeritus-dominee van de Zevende Dag Adventisten Jan Kerssen te gast.