Week van gebed, #4

Vandaag is het thema ‘Richt ons op en trek ons naar uw volmaakte licht’ en zijn aanbiddingsleider en communityleider bij de Stadskerk Maria Prins (Vrije Baptistengemeente) en contactpersoon bewegingen bij bisdom Groningen-Leeuwarden Leo Omlo (Rooms-katholieke kerk) te gast.

Maria Prins nam het boek ‘Bidden maakt licht’ mee. In een korte overdenking op video vertelt ze hierover.